<<<<  Terug naar de index     Naar de graaddagen en koeldagen calculator >>>>

Uitleg over de koeldagen.

(Lees ook de uitleg over graaddagen , daar staan een paar voorbeelden wat je met de informatie kunt doen).

Een koeldag is een maat voor de hoeveelheid energie die nodig is om een huis (of ander gebouw) te koelen.
Hoe hoger het aantal koeldagen in een bepaalde periode, des te meer energie is er nodig om een huis te koelen

Definitie van een koeldag.
Het aantal koeldagen per dag is het verschil tussen de gemiddelde buitentemperatuur op die dag en de temperatuur in huis.
Er wordt bij woonhuizen uitgegaan van een gemiddelde binnentemperatuur van 18 C.
Is de gemiddelde buitentemperatuur op een dag bijvoorbeeld 22 C, dan zijn er die dag (22-18=) 4 koeldagen.
Als de gemiddelde buitentemperatuur lager is dan 18 C dan is het aantal koeldagen nul.

Als we de koeldagen voor een koelcel of vriescel willen bepalen, hebben we natuurlijk te maken met een veel lagere binnentemperatuur, en komen we uit op veel hogere waarden van het aantal koeldagen.

In tegenstelling tot de situatie bij graaddagen , komen er bij koeldagen geen "gewogen" waarden voor.
Je kunt ook zeggen dat de weegfactor altijd "1" is.

Aantal koeldagen over een periode.
Om het aantal koeldagen over een periode te bepalen, tellen we eenvoudig de koeldagen van de afzonderlijke dagen bij elkaar op.

Normale waarden
Voor het berekenen van de normale waarden van zowel koeldagen als graaddagen, wordt er uitgegaan van de normale buitentemperaturen.
Deze normale temperaturen worden vastgesteld over een periode van 30 jaar in het verleden.

Als de referentie binnentemperatuur bij het berekenen van de koeldagen op 18 C staat, is het echter zinloos om naar de normale waarden te kijken.
Elk jaar zijn er wel genoeg dagen dat het buiten gemiddeld meer dan 18 C is, dus elk jaar komen we bijvoorbeeld op zo'n 100 koeldagen.
Alleen de normale waarden voor temperatuur (gemiddeld over 30 jaar gemeten) liggen midden in de zomer in De Bilt maar iets boven de 18 C.
Waardoor er als "normale waarde" maar enkele koeldagen per jaar zijn in De Bilt.
Bij KNMI station Eelde blijft 's zomers de normale temperatuur (over 30 jaar gemeten) altijd onder de 18 C, en hebben we dan dus als normale waarde altijd 0 koeldagen.
Terwijl ook daar ieder jaar genoeg dagen zijn dat het warmer is dan 18 C.

Het kijken naar de "normale waarden" van de koeldagen is alleen zinvol als de referentie binnentemperatuur lager staat dan zo'n 10 C.
Dus voor het rekenen aan koel- en vriescellen zijn de "normale waarden" van de koeldagen zinvol.

Bij het 's zomers koelen van uw huis (met een airco) tot 18 C is het niet zinvol om naar de normale waarden van de koeldagen te kijken.
De actuele waarden van de koeldagen zijn echter wel altijd zinvol.

Iets soortgelijks speelt er ook bij de graaddagen.
Bij een referentie binnentemperatuur van minder dan 10 C, wordt het minder zinvol om naar de "normale waarden" van de graaddagen te kijken.
Terwijl dat bij een binnentemperatuur van 18 C (of meer) wel zinvol is.
 

<<<<  Terug naar de index    Naar de graaddagen en koeldagen calculator >>>>