Voordat u contact op neemt, wil ik u verzoeken mij niet met allerlei extra werk op te zadelen.

De volgende vragen moet ik dan ook met NEE beantwoorden:

- Wilt u iets voor mij ontwerpen of bouwen.
- Wilt u mij helpen met de reparatie van mijn radio, tv, enz.
- Wilt u mij helpen met mijn huiswerk voor school
- Wilt u mij helpen met mijn hobby
- Wilt u mij persoonlijke adviezen geven over energiebesparing
- Wilt u op mijn verzoek een paar extra proefjes doen
- Wilt u uw website op mijn verzoek uitbreiden met extra informatie

Op al deze en soortgelijke vragen, is het antwoord: nee

Voor de rest worden andere e-mails waarvan het lezen of beantwoorden meer dan enkele minuten vergt niet in behandeling genomen.
E-mail met onderwerpen als "nulpunts-energie" en "vrije energie" verwijder ik direct, zonder ze verder te lezen of te beantwoorden.

Heeft u desondanks een korte vraag of opmerking, dan kunt u die sturen naar:
Neemt u a.u.b. geen telefonisch contact met me op.
Nodig mij ook niet uit via "sociale netwerken" zoals facebook, linkedin, enz, die dingen gebruik ik niet , en ga ik ook nooit gebruiken.

Met vriendelijke groet,

Dick Kleijer.


Please keep your e-mail very short, and your number of questions very low.

The following questions are answered with NO.

- Will you build or design something for me.
- Can you help me with repairing my radio, TV, etc.
- Will you help me with my homework for school.
- Will you help me with my hobby.
- Can you give me personal advise about saving energy.
- Can you do some extra experiments on my request.
- Will you add more information on your website on my request.

All these and similar questions are answered with: no

For the rest all other e-mail which takes more then some minutes to read or answer are not taken in consideration.
E-mail with subjects like "zero-point energy" or " free energy" are directly deleted without further reading or answering.

Do you however have a short question or remark, you can send it to:

Do not invite me for "social networks" like facebook, linkedin, etcetera, I don't use these things, and never going to use them either.

Best regards,

Dick Kleijer.